wersja dla słabowidzących

II Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 22.05.2024 r.

 -
W środę 22 maja 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Goleniowie odbyła się II Sesja Rady Powiatu. Sesja została zwołana na wniosek Zarząd Powiatu w trybie nadzwyczajnym z uwagi na konieczność dokonania zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2024-2039 dotyczy zmian spowodowanych pozyskaniem środków zewnętrznych na zadania z zakresu m.in.: infrastruktury drogowej oraz sportowej.