wersja dla słabowidzących

Inwestycje drogowe w gminie Osina - 04.07.2024 r.

 -
W zeszłym tygodniu Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski oraz Członek Zarządu Bogusław Zaborowski podpisali aneksy do umów na przebudowę odcinków drogi powiatowej w gminie Osina.

Inwestycje dotyczą przebudowy drogi powiatowej nr 4161Z na dwóch odcinkach: Kikorze - Osina oraz Osina - Redło. Łączna wartość obu inwestycji to kwota blisko 13 mln złotych. Zgodnie z ustaleniami środki na wkład własny (10% z całości) pochodzą z budżetu Powiatu Goleniowskiego, natomiast Gmina Osina pozyskała dofinansowanie z funduszy zewnętrznych i będzie pełniła funkcję głównego inwestora.

Aneksy dotyczyły uporządkowania zapisów księgowych w dokumentacji. O przebiegu inwestycji będziemy informować na bieżąco.