wersja dla słabowidzących

Inwestycje drogowe w Osinie - 04.04.2023 r.

 -

Podpisano porozumienie.

We wtorek 4 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Gminy Osina Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski i Członek Zarządu Bogusław Zaborowski podpisali z Wójtem Krzysztofem Szwedo, w obecności Skarbnik Gminy Anety Kijowskiej-Gach, dwa porozumienia na realizację zadań z zakresu dróg publicznych.

Te zadania to: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza (dotacja Powiatu w wysokości 432.090,21 zł) oraz Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej (dotacja Powiatu w wysokości 1.185.064,17 zł). Dotacje zostaną przekazane w częściach, stosownie do poniesionych przez Gminę kosztów i wykorzystane w terminie do 31.12.2024 r.

Więcej o tych inwestycjach napiszemy po rozstrzygnięciu przetargów za kilka dni.
Tekst i zdjęcia: AP