wersja dla słabowidzących

JEREMIE 2 RPO WZ 2014-2020 - 02.01.2019 r.

Pożyczki nisko oprocentowane na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenia nowego miejsca pracy

Zachęcamy do zapoznania się z materialami dotyczącymi uzyskania  pożyczki nisko oprocentowane na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenia nowego miejsca pracy. Poniżej informacje dotyczące  pożyczki inwestycyjnej dla MŚP.

POŻYCZKA INWESTYCYJNA DLA MŚP:

Finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego a przede wszystkim:

  •  Budowa i remont obiektów infrastruktury i uzdrowisk związanej  z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenie gmin uzdrowiskowych.
  • Budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych.
  • Wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej.
  • Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego.
  • Powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych.
  • Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieła i rzemiosła.
  • Produkcje i sprzedaż ekologicznej żywności.
  • Budowę i rozbudowę obiektów noclegowych.

Więcej informacji ozna uzyskać pod adresem: pozyczkiunijnebgk.pl Informacje uzyskaliśmy z BGK Oddzał Szczecin, andrzej.hlawacik@bgk.pl ,www.bgk.plwww.jeremie2.pl