Konkurs "Zachodniopomorski Rolnik Roku" - 04.02.2019 r.

 -

    Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa pn. „Zachodniopomorski Rolnik Roku”. W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia oraz inne osoby prawne prowadzące przez okres co najmniej 2 lat działalność rolniczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Konkurs prowadzony jest w sześciu kategoriach:
1.    produkcja roślinna,
2.    produkcja zwierzęca,
3.    produkcja ekologiczna,
4.    działy specjalne produkcji rolniczej,
5.    pszczelarstwo,
6.    hodowla ryb.

    Jest to pierwszy tego typu konkurs w województwie zachodniopomorskim, a jego ideą jest wyłonienie i promowanie najlepszych w swojej dziedzinie. Przewidziana pula nagród w konkursie to aż 60 000 zł. Laureaci konkursu, w każdej z sześciu wymienionych wyżej kategorii, otrzymają tytuł „Zachodniopomorskiego Rolnika Roku” oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł. 
   Termin składania wniosków upływa z dniem 29 marca 2019 roku. Jednocześnie informuję, że Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne załączniki są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie www.rolnikroku.wzp.pl.

Informacja Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego