wersja dla słabowidzących

Kurs Kelnerski w Branżowych Szkołach I Stopnia nr 1 w Nowogardzie i w Goleniowie. - 07.06.2018 r.

 -

   W maju 2018r. w Branżowych Szkołach I Stopnia nr 1 w Goleniowie i w Nowogardzie odbył się weekendowy 30-godzinny kurs kelnerski, w ramach projektu 8.6 RPO pt. Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego”. W kursie wzięło udział 22 uczniów i uczennic obu placówek (9 M, 13K). Kurs odbywał się w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Nowogardzie.  Uczestnicy nabyli wiedzę na temat: charakterystyki pracy kelnera, wyposażenia sali konsumenckiej, podstaw wiedzy sommelierskiej, zdobyli praktykę w nakrywaniu stołu, obsłudze gości przy stole, komunikacji sala-kuchnia, noszeniu zastawy stołowej, serwowaniu potraw. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Wszyscy uczestnicy zdobyli dokumenty potwierdzające odbycie kursu, co zapewne podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy oraz poszerzy możliwości zatrudnienia.