wersja dla słabowidzących

Kwalifikacja wojskowa 2024 - 18.01.2024 r.

Plakat - Kwalifikacja wojskowa 2024 - jak przebiega proces -

Przydatne informacje.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu goleniowskiego przeprowadzona zostanie od 19 lutego do 13 marca 2024 r. w Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym „Fala”, ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się w szczególności:

- mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
- mężczyzn  urodzonych w latach 2000 - 2004,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

oraz pozostałe osoby opisane w obwieszczeniu - pobierz

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana do zawiadomienia o tym fakcie organu wzywającego do dnia, w którym miała się zgłosić do kwalifikacji oraz powinna przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.