wersja dla słabowidzących

Objazd dróg powiatowych - 22.06.2022 r.

 -

Radni w terenie.

We wtorek, 21 czerwca 2022 roku, radni Rady Powiatu Goleniowskiego dokonali objazdu około 150 z blisko 700 kilometrów dróg powiatowych. Tym razem wybrano trasę przez gminy Przybiernów i Stepnica.

Przejechano między innymi przez drogi prowadzące do miejscowości i przechodzące przez nie w Żółwiej Błoci, Niewiadowie, Łożnicy, Moraczu i Przybiernowie (gmina Przybiernów) oraz Widzieńsku, Bogusławiu, Stepnicy, Stepniczki, Gąsierzynie, Kopicach i Czarnocinie (gmina Stepnica).

Radni mieli okazję przyjrzeć się stanowi tych dróg oraz zobaczyć jakie są najpilniejsze potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Mogli również zobaczyć efekty prac inwestycyjnych wykonanych w latach ubiegłych.
Tekst i zdjęcia: AP