wersja dla słabowidzących

Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej - 13.09.2023 r.

Motorower Longija

Starosta Goleniowski działając jako organ egzekucyjny na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1, art. 105a § 2 oraz art. 105b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (Dz.U.2020.1427 t.j.) w związku z § 4 pkt. 1 ppk. 1) oraz 2) rozporządzenia rady ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1805 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 września 2023 r. o godz. 12:00 w miejscu przechowania ruchomości tj. w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, odbędzie się druga licytacja publiczna ruchomości:
Lp. Nazwa Ruchomości Ilość Suma szacowania Cena wywołania
  motorower
Longija

nie rejestrowany
rok produkcji: 2002
kolor: CZARNY
nr VIN: L4HHTBB206000316


kolor: CZARNY
nr VIN: L4HHTBB206000316
1 szt. 500,00 zł 250,00 zł

Pojazd jest własnością Powiatu Goleniowskiego. Przejęcie na własność nastąpiło na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Goleniowie - sygn. I Ns 255/23.

Ruchomość można oglądać w dniu licytacji na parkingu Starostwa Powiatowego w Goleniowie,ul. Dworcowa 1 (dziedziniec). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 47 10 287 u Marcina Szwarca – Głównego Specjalisty w Wydziale Komunikacji.

Osoba, która uzyska przybicie obowiązana jest wpłacić natychmiast przynajmniej cenę wywołania, natomiast pozostałą kwotę obowiązana jest wpłacić do godziny 12:00 dnia następnego pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i prawa do zwrotu kwoty już wpłaconej. 

Kwoty powyższe należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Goleniowie, rachunek: 70 9375 0002 0000 0459 2000 0020 .

Organ likwidacyjny zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji w całości lub części bez podania przyczyny. Organ likwidacyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte rzeczy oraz nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedaną ruchomość.
 
Starosta Goleniowski
Tomasz Stanisławski