wersja dla słabowidzących

Obwieszczenie o pierwszej licytacji publicznej ruchomości pojazd Volkswagen Golf - 29.02.2024 r.

Starosta Goleniowski działając jako organ egzekucyjny na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1, art. 105a § 2 oraz art. 105b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1427 t.j.) w związku z § 4 pkt. 1 ppk. 1) oraz 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1805 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 marca 2024 r. o godz. 12:00 w miejscu przechowania ruchomości tj. na parkingu strzeżonym Diesel Serwis, 72-200 Olchowo 85, odbędzie się pierwsza licytacja publiczna ruchomości:
Lp. Nazwa Ruchomości Ilość Suma szacowania Cena wywołania
  1.  
Volkswagen Golf
Nr rej.: DZG43030
rok produkcji: 2000

kolor: NIEBIESKI
nr VIN: WVWZZZ1JZ1D311350
1 szt. 3500,00 zł 2625,00 zł

Cena wywołania w pierwszej licytacji wynosi ¾ sumy oszacowania tj. 2625,00 zł.

Pojazd jest własnością Powiatu Goleniowskiego. Przejęcie na własność nastąpiło na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Goleniowie - sygn. I Ns 472/23.

Ruchomość można oglądać w dniu licytacji na parkingu strzeżonym Diesel Serwis Grzegorz Irzymski, 72-200 Olchowo 85. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 47 10 287 u Marcina Szwarca – Głównego Specjalisty w Wydziale Komunikacji.

Osoba, która uzyska przybicie obowiązana jest wpłacić natychmiast przynajmniej cenę wywołania, natomiast pozostałą kwotę obowiązana jest wpłacić do godziny 12:00 dnia następnego pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i prawa do zwrotu kwoty już wpłaconej.

Kwoty powyższe należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Goleniowie, rachunek:
70 9375 0002 0000 0459 2000 0020

Organ likwidacyjny zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji w całości lub części bez podania przyczyny. Organ likwidacyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte rzeczy oraz nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedaną ruchomość.