OFERTA PRACY (OPIEKUN) W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE - 05.11.2018 r.

 -

MIEJSCE PRACY:  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE 72-200 NOWOGARD, SMUŻYNY 2 Z FILIĄ PRZY. UL. PIŁSUDSKIEGO 9
Email: sekretariat@dom-pomocy.com.pl
Telefon: 91 3920825 lub 91 3920271

STANOWISKO PRACY: OPIEKUN

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- czuwanie i opieka nad powierzoną grupą mieszkańców;
- pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, pomoc w słaniu łóżka);
- organizowanie spacerów, gier i zabaw grupowych na terenie domu i na powietrzu;
- mobilizowanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań;
- pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych;
- aktywizowanie mieszkańców do zwiększenia samodzielności życiowej;
- kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu mieszkańca;
 - udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
- prowadzenie dokumentacji wymaganej na stanowisku;
- współpraca z pionem terapeutyczno-opiekuńczym.

WYMAGANIA: 
- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE LUB WYŻSZE
- PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE: EMPATIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY W ZESPOLE
- MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY NA PODOBNYM STANOWISKU

OFERUJEMY:
1.    STABILNĄ PRACĘ W ZGRANYM ZESPOLE
2.    UMOWĘ O PRACĘ W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY

Na potrzeby rekrutacji wymagamy od Państwa podania danych zgodnych z Kodeksem Pracy - art. 221 § 1 k.p., jednak w przypadku gdybyście Państwo chcieli pozostawić więcej danych o sobie w tym np. numer telefonu lub adres email dla ułatwienia komunikacji albo chcielibyście dołączyć zdjęcie prosimy o dodanie w treści CV klauzuli zgody:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej rekrutacji”.

Jeśli chcecie aby Państwa CV było wykorzystane nie tylko do aktualnej rekrutacji, ale także do celów przyszłych rekrutacji proszę o zamieszczenie klauzuli:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów obecnie prowadzonej rekrutacji oraz rekrutacji  prowadzonych w przyszłości’. 

Dyrektor DPS w Nowogardzie jako Administrator danych osobowych informuje, że podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Dane osobowe kandydata są przetwarzane jedynie na wyłączne potrzeby Administratora w celu prowadzonej rekrutacji i nie będą przekazywane innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w taki sam sposób w jaki dostarczyliście Państwo nam ta zgodę. Szczegółowe zasady przetwarzania danych dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie Administratora.