wersja dla słabowidzących

Oferta pracy w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie - 13.02.2024 r.

Oferta pracy w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie - konserwator -

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, Smużyny 2 z filią przy ulicy Piłsudskiego 9 informuje, że poszukuje kandydatów do pracy.

Stanowisko pracy - KONSERWATOR

Wymagania:
 • wykształcenie zawodowe lub średnie,
 • obywatelstwo polskie.
Mile widziane:
 • uprawnienia elektryczne do 1kV,
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Zadania na stanowisku:
 1. Sprawdzanie pomieszczeń w pawilonach Domu w celu kontroli czy wymagają napraw murarskich, malarskich, hydraulicznych oraz:
  - w razie potrzeby malowanie ścian, okien, drzwi itp.
  - układanie glazury i terakoty,
  - drobne roboty murarskie i tynkarskie,
  - składanie pisemnych zapotrzebowani na materiały i narzędzia niezbędne do pracy,
  - dokonywanie adnotacji o wykonanej pracy w zeszycie pracy konserwatora.
 2. Sprawdzanie pomieszczeń w budynkach Domu w celu kontroli znajdujących się urządzeń technicznych i sprzętu oraz:
  - bieżąca naprawa i usuwanie usterek sprzętu i urządzeń,
  - konserwacja maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcją dla danego urządzenia technicznego,
  - naprawa łóżek, tapczanów, krzeseł i innego wyposażenia,
  - składanie zapotrzebowań na niezbędne do pracy materiały i narzędzia,
  - dokonywanie adnotacji o wykonanej pracy w zeszycie pracy konserwatora,
  - prowadzenie rejestru rozchodu zakupionych materiałów.
 3. Dbanie o ład i porządek na terenie placów, trawników i dróg wewnętrznych, w razie potrzeby branie udziału w pracach porządkowych, koszeniu, odśnieżaniu i sprzątaniu dróg wewnętrznych.
 4. Wykonywanie prac związanych z przepompownią.
 5. Dbanie o ład i porządek stanowiska pracy i powierzonego sprzętu.
 6. Przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w szczególności przepisów bhp i p.poż.
 7. Wykonywanie bieżących poleceń Dyrektora i Kierownika Działu Technicznego.
Oferujemy:
 1. Stabilną pracę w zgranym zespole.
 2. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy/umowę cywilnoprawną
Wymagane dokumenty:
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej należy składać do dnia 23.02.2024r.
Miejsce pracy oraz szczegółowe informacje:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE
72-200 NOWOGARD, SMUŻYNY 2 Z FILIĄ PRZY. UL. PIŁSUDSKIEGO 9
e-mail: sekretariat@dom-pomocy.com.pl
Telefon: 91 3920825 lub 91 3920271

Załącznik:
 • Oferta pracy oraz oświadczenia - pobierz