wersja dla słabowidzących

Oferty pracy dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie - 03.07.2024 r.

Oferty pracy dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie -
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie w roku szkolnym 2024/2025 zatrudni:

1.    nauczyciela przedmiotu RELIGIA, wymiar zatrudnienia 18  godzin tygodniowo w Szkole Podstawowej.
2.    nauczyciela przedmiotu WDŻ-wychowanie do życia w rodzinie, wymiar zatrudnienia 2,5 godziny tygodniowo w Szkole Podstawowej, 2 godziny w Branżowej Szkole I Stopnia.
3.    nauczyciela rewalidacji, wymiar zatrudnienia – cały etat w Zespole Szkół Specjalnych.


Wymagane posiadane kwalifikacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz. U.  2020 poz. 1289).


Oferta wraz z klauzulą do pobrania