wersja dla słabowidzących

Oferty pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie - 10.06.2022 r.

Oferty pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie -
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓL SPECJALNYCH W GOLENIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 ZATRUDNI:
1.    nauczyciela przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, wymiar zatrudnienia 6 godzin tygodniowo, w tym 4 godziny w Szkole Podstawowej i 2 godziny w Szkole Branżowej
2.    nauczyciela przedmiotu HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ, wymiar zatrudnienia 2 godziny tygodniowo w Szkole Branżowej
3.    nauczyciela przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,  wymiar zatrudnienia 4 godziny tygodniowo w Szkole Branżowej
4.    nauczyciela przedmiotu INFORMATYKA,  wymiar zatrudnienia 7 godzin tygodniowo, w tym 5 godzin w Szkole Podstawowej i 2 godziny w Szkole Branżowej
5.    nauczyciela przedmiotu WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE,  wymiar zatrudnienia 4,5 godzin tygodniowo, w tym 2 godziny w Szkole Podstawowej i 2,5 godziny w Szkole Branżowej
6.    PSYCHOLOGA SZKOLNEGO, wymiar zatrudnienia 22 godziny tygodniowo

Wymagane posiadane kwalifikacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tj. Dz. U.  2020 poz. 1289)

Załącznik (do pobrania):
Oferty pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie