wersja dla słabowidzących

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Goleniowskiego - 30.03.2022 r.

 -
W dniu 29 marca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Goleniowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Goleniowskiego, któremu przewodniczył Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski.

Na początku posiedzenia przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży omówili niedawno zakończony program „Bezpieczne Ferie 2022”oraz aktualny przebieg epidemii wywołanej zakażeniem SARS-CoV-2 na terenie naszego powiatu.

W kolejnych punktach zapoznano się z m.in. z projektem uchwały „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Razem Bezpieczniej na lata 2022-2024” oraz informacjami o stanie dróg powiatowych za rok 2021 i planowanych inwestycjach drogowych w bieżącym roku. Zaopiniowanie również pozytywnie wnioski o utworzeniu posterunków Policji w Kliniskach Wielkich i Osinie.

Drugą część posiedzenia zdominowała dyskusja na temat uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu goleniowskiego i związane z tym zadania i wyzwania dla powiatowych instytucji i służb.

Na zakończenie posiedzenia Starosta podziękował wszystkim obecnym za dyskusję, a przede wszystkim za pracę nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu goleniowskiego.