wersja dla słabowidzących

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Goleniowskiego - 12.01.2023 r.

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Goleniowskiego -
Dnia 12 stycznia 2023 roku w siedzibie Starostwa odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Goleniowskiego, któremu przewodniczył Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski. W trakcie posiedzenia przedstawiciele powiatowych służb omówili przygotowania do zabezpieczenia zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach programu „Bezpieczne Ferie 2023”. Rozmawiano m.in. o przygotowaniu placówek do wypoczynku dzieci i młodzieży, nadzorze nad organizacją i przebiegiem zimowego wypoczynku. W kolejnych punktach przyjęto sprawozdanie Starosty z działalności KBiP za 2022 r., a także przedstawiono i zatwierdzono Ramowy Plan Pracy na 2023 rok.

Na zakończenie posiedzenia Starosta podziękował za aktywne uczestnictwo w pracach Komisji oraz podziękował wszystkim obecnym za wskazówki i wsparcie w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców.
Tekst i zdjęcia: SK