wersja dla słabowidzących

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Goleniowie - 20.09.2022 r.

XII posiedzenie II Kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Goleniowie -

W dniu 20 września 2022 r.  odbyło się XII posiedzenie II Kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Goleniowie. Posiedzenie otworzył przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Wicestarosta Goleniowski Tomasz Kulinicz. Na samym początku przyjęto protokół z XI posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 30 czerwca 2022 r. Następnie przedstawiciele Rady wspólnie z Urszulą Witkowską – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omówili najważniejsze kwestie dotyczące rynku pracy m.in.: bezrobocia oraz omówiono sytuację społeczno-zawodową obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu goleniowskiego.

Na zakończenie posiedzenia Starosta Tomasz Kulinicz podziękował wszystkim obecnym za wskazówki i wsparcie w prowadzeniu lokalnej polityki rynku pracy.