Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego - 12.10.2018 r.

 -

  W dniu 11 października 2018 roku Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz uczestniczył w Powiatowych Obchodach Dnia Pracownika Socjalnego, które odbyły się Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie. W uroczystości udział wzięli także: Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego - Tomasz Stanisławski, Członek Zarządu Powiatu - Andrzej Siwy, Sekretarz Powiatu - Anna Stępień - Buryszek, Radni Rady Powiatu, Ks. Proboszcz Grzegorz Legutko, Dyrektorzy i pracownicy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
 Obchody poprowadziła pani Małgorzata Danilewska Zastępca Dyrektora Ds. Terapeutyczno – Opiekuńczych  wraz z pracownikami i podopiecznymi nowogardzkiego DPS-u. Głos zabrał również Starosta, który podziękował wszystkim pracownikom za ogromny wkład pracy na rzecz drugiego człowieka, duże zaangażowanie w wykonywaniu tak odpowiedzialnej pracy. Podkreślił, również że pomoc społeczna jest dziedziną nieodzowną do prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnej.
  W trakcie uroczystości  wszystkim pracownikom wręczono upominki, których wyróżniono za dotychczasową ich pracę i zaangażowanie. Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne w wykonaniu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i podopiecznych Domu Pomocy.