POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2018 - 06.08.2018 r.

 -

  W dniu 2 sierpnia 2018r. Wicestarosta Tomasz Stanisławski uczestniczył w uroczystości Powiatowych Obchodów Święta Policji, które odbyły się w Goleniowskim Domu Kultury. W wymienionej uroczystości udział wzięli także Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, prokuratury, sądu oraz podmiotów wspierających działalność Policji.
  Na początku uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie insp. Krzysztof Targoński serdecznie przywitał zaproszonych gości, mianowanych policjantów i ich rodziny. Komendant w swoim wystąpieniu podziękował również za dobrą współpracę władzom samorządowym, służbom i instytucjom, a także pogratulował funkcjonariuszom awansów i życzył dalszych sukcesów w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Głównym punktem uroczystości było wręczenie policjantom aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, a także okolicznościowych wyróżnień pracownikom Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie podpisał 31 nominacji na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.
  Imiennymi ryngrafami, za sumienność, zaangażowanie i szczególny wkład pracy wyróżnieni zostali pracownicy Policji - Kamila Kosińska oraz Jarosław Małecki. Przewodniczący Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policji woj. zachodniopomorskiego pan Marian Boguszyński za wzorową współpracę ze związkami zawodowymi wyróżnił Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie insp. Krzysztofa Targońskiego. Po części ceremonialnej, odbył się występ muzyczny st. sierż. Piotra Zaroślińskiego z zespołem.
 Starostowie Tomasz Kulinicz oraz Tomasz Stanisławski składają serdeczne podziękowania i gratulacje dla wszystkich policjantów za dotychczasowy wkład w bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu, zaś wszystkim awansowanym i odznaczonym policjantom życzą, aby otrzymane stopnie i odznaczenia stanowiły motywację do dalszej służby i jeszcze lepszej realizacji zadań służbowych.