Projekt „Bez granic 2.0 –międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. - 16.05.2018 r.

 -

   Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre rozpoczęła realizację projektu pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają poniższe kryteria łącznie tzn.:

  • są w wieku 18-35 lat;
  • są osobami niepracującymi lub biernymi zawodowo;
  • zamieszkują województwo zachodniopomorskie;
  • nie uczą się ani nie szkolą.

Dzięki udziałowi w projekcie każdy uczestnik:

  •  uzyska pomoc doradcy zawodowego i psychologa w określeniu ścieżki zawodowej i edukacyjnej;
  • zostanie solidnie przygotowany do wyjazdu na 2-miesiączne zagraniczne praktyki zawodowe do Irlandii;
  • uzyska pomoc w zakresie pisania CV oraz listu motywacyjnego;
  • skorzysta z kursów nadających uprawnienia do wykonywania zawodu;
  • nawiąże dużo nowych znajomości.

Zachęcam do śledzenia strony internetowej projektu www.bezgranic.zgd.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.