wersja dla słabowidzących

Roczne podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie - 14.03.2023 r.

 -
W dniu 14 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie odbyło się roczne podsumowanie działalności strażaków z terenu powiatu goleniowskiego za rok 2022.

Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie Arkadiusz Skrzypczak podsumował efekty pracy Komendy Powiatowej. Podziękował wszystkim strażakom i pracownikom za zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację trudnych zadań w tym ciężkim i pełnym wyzwań roku. Podziękował również lokalnym samorządowcom za bardzo dobrą współpracę.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Jarosław Tomczyk. Po nim przemówił Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski, który wyraził wdzięczność strażakom za ich ciężką pracę, deklarując dalsze wspieranie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu i eliminacji niebezpiecznych sytuacji.