wersja dla słabowidzących

Spotkanie nt. "Aktywność dzieci w internecie i związanych z nią zagrożeń" - 20.11.2023 r.

Dnia 06.11.2023 w poradni odbyło się spotkanie dla rodziców z psychologiem dotyczące odpowiedzialnego korzystania przez dzieci z nowych mediów.  -

Dnia 06.11.2023 w poradni odbyło się spotkanie dla rodziców z psychologiem dotyczące odpowiedzialnego korzystania przez dzieci z nowych mediów. Podczas spotkania między uczestnikami wywiązała się konstruktywna dyskusja dotycząca m.in. aktywności dzieci w internecie i związanych z nią zagrożeń, zasadności i sposobów kontroli tej aktywności przez rodziców. Poruszono także temat specyfiki korzystania z mediów elektronicznych przez osoby z zaburzeniami neurorozwojowymi. Dyskusję poprzedziło część wykładowa omawiająca wyniki badania na temat stosowania technologii wśród dzieci i młodzieży przeprowadzonego w ramach projektu EU Kids Online.

W związku z tym, że poruszane tematy cieszą się dużym zainteresowaniem, a uczestniczący w spotkaniu rodzice wyrazili chęć dalszego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, w niedalekiej przyszłości na FB pojawi się informacja o zapisach na kolejne spotkanie o tej tematyce.


Informacja: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie