wersja dla słabowidzących

Spotkanie Rady Partnerstwa i Grupy Roboczej Partnerstwa JST powiatu goleniowskiego - 19.05.2023 r.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) -

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

W dniu 17.05.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Głównym punktem spotkania grupy roboczej, w skład której wchodzą przedstawiciele Powiatu Goleniowskiego, cztery gminy z terenu naszego powiatu oraz Fundacja Miasto, która opracowuje strategię było omówienie zasad współpracy Zespołu przy opracowywaniu strategii terytorialnej Partnerstw oraz przeprowadzenie warsztatów dot. analizy SWOT Partnerstwa. Przedstawione przez Doradców propozycje wynikające z wcześniejszych analiz statystycznych i badań społecznych poddano szerszej dyskusji, korektom i uzupełnieniom. Kolejne spotkanie ma odbyć się za 3 tygodnie, które będzie ostatnim etapem procesu przygotowywania strategii terytorialnej dla każdego partnerstwa.

Przypomnijmy, iż kwota ze środków unijnych, o którą stara się Powiat Goleniowski wspólnie z partnerami to blisko 30 milionów złotych z przeznaczeniem na inwestycje termomodernizacyjne, drogowe, społeczne oraz związane ze szkolnictwem zawodowym i kulturą.
Tekst i zdjęcia: SK