wersja dla słabowidzących

Spotkanie z udziałem kadry pedagogicznej, przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych, policji, wymiaru sprawiedliwości - 19.05.2023 r.

W dniu 16 maja 2023 roku  w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie zorganizowało spotkanie z udziałem kadry pedagogicznej szkół, przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, policji oraz poradni psychologiczno - pedagogicznych z terenu powiatu goleniowskiego -
W dniu 16 maja 2023 roku  w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie zorganizowało spotkanie z udziałem kadry pedagogicznej szkół, przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, policji oraz poradni psychologiczno - pedagogicznych z terenu powiatu goleniowskiego.  W roli prelegenta wystąpiła Pani Anna Jasina – wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz główny specjalista  w Wydziale Zdrowia i Polityki  Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Specjalistycznej wiedzy z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, realizacji postanowień Sądu w sprawach rodzinnych  i nieletnich  udzielała Sędzia Pani Wioletta Witkowska-Kowalczyk – Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego  i Nieletnich  Sądu Rejonowego w Goleniowie. Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące procedury niebieskiej karty, problematyka odebrania dziecka z rodziny oraz dobre praktyki  współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze przemocy w rodzinie.

Informacja oraz zdjęcia: PCPR Goleniów