wersja dla słabowidzących

Stowarzyszenie przekazało 10.000 zł na zakup karetki - 01.08.2022 r.

 -

Stowarzyszenie na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego wsparło zakup ambulansu dla szpitala w Goleniowie.

Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski, będący również Prezesem Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego, dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wpłaty na rzecz zakupu ambulansu dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.

Przez trzy lata z wpływów z 1% przy rozliczaniu corocznego PITu oraz z wpłat indywidualnych udało się zebrać 7.228 zł przekazanych przez mieszkańców naszego powiatu. Pozostałe 2.772 zł Stowarzyszenie przekazało ze środków własnych, zaokrąglając kwotę wsparcia do wysokości 10.000 zł. Całkowity koszt karetki wyniósł 443 323,23 zł. Pisaliśmy o tym tutaj.

Źródła finansowania: Powiat Goleniowski – 97,75%, Stowarzyszenie na rzecz powiatu goleniowskiego – 2,25%.

Jeszcze raz dziękujemy tym kilkunastu osobom z terenu powiatu goleniowskiego, którzy wsparli szczytny cel.