Strajk nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Goleniowski - 12.04.2019 r.

 -

  Do trwającego od 8 kwietnia 2019 r. protestu pracowników oświaty przyłączyły się również szkoły prowadzone przez Powiat Goleniowski, tj. Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie, Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie. Skala protestu, liczba nauczycieli, którzy przystąpili do strajku, zaskoczyła nas wszystkich, zarówno dyrektorów szkół jak i organ prowadzący. Protest ten jest skierowany przeciwko kryzysowi, jaki od kilku lat trwa w oświacie: przeładowanie programów nauczania i planów zajęć, nieadekwatna podstawa programowa, rosnąca biurokracja i wymagania w stosunku do pracowników szkoły, za którymi nie podążają gratyfikacje finansowe. Wśród postulatów strajkowych znajdują się przede wszystkim podwyżki dla nauczycieli, większe nakłady na oświatę z budżetu, zmiana oceny pracy nauczycieli i ścieżki awansu zawodowego. W związku z powyższym w szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Do chwili obecnej nie zaszła również konieczność zapewnienia uczniom szkół specjalnych zajęć opiekuńczych, gdyż rodzice nie posyłają dzieci do szkół. Natomiast do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych przychodzą nieliczni uczniowie i w miarę możliwości kadrowych są dla nich organizowane zajęcia. Egzamin gimnazjalny w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie przebiega bez zakłóceń. Strajk jest bezterminowy, dlatego będziemy na bieżąco informować Państwa o sytuacji w szkołach.

Zdjęcie upubliczniono za zgodą nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie.