Strategia rozwoju elektromobliności w Powiecie Goleniowskim - 04.02.2019 r.

 -

    W dniu 04 lutego br. Starosta Goleniowski podpisał wniosek o przyznanie dotacji na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności w Powiecie Goleniowskim do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Celem opracowania pt. „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Goleniowskiego na lata 2020-2036” (zwanego dalej Strategią) jest wskazanie najlepszych możliwych rozwiązań prawnych, organizacyjnych oraz inwestycyjnych w obszarze transportu publicznego i prywatnego na terenie Powiatu Goleniowskiego ukierunkowanych na rozwój elektromobilności, których wdrożenie będzie zgodne przede wszystkim z zapisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317).  Powyższy cel zostanie osiągnięty po zrealizowaniu założeń Strategii, gwarantujących przede wszystkim techniczną możliwość korzystania z pojazdów zeroemisyjnych (rozwiązania infrastrukturalne oraz w zakresie systemu elektroenergetycznego), a także nakładając na jednostki publiczne oraz prywatne świadczące usługi transportowe oraz inne o charakterze publicznym i wynikające z zadań własnych Powiatu Goleniowskiego, warunki zwiększania procentowego udziału pojazdów elektrycznych we flocie / taborze przewoźników (zgodnie z założonymi działaniami operacyjnymi).
  Celem głównym Strategii będzie zrównoważony rozwój elektromobilności na obszarze Powiatu Goleniowskiego środkiem do poprawy życia mieszkańców w zakresie transportu, infrastruktury, energetyki, gospodarki przestrzennej oraz środowiska.
  NFOŚiGW może pokryć 100% kosztów opracowania tego dokumentu. Będzie on w przyszłości potrzebny przy staraniach o dofinansowanie konkretnych inwestycji, na przykład budowy stacji ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych czy – być może – zakupu samochodów elektrycznych.