wersja dla słabowidzących

System Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - 02.11.2023 r.

System Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego to zintegrowany system teleinformatyczny bazujący na otwartej, cyfrowej platformie integrującej referencyjne i tematyczne zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym, stanowi również platformę dedykowaną do świadczenia e-usług administracji samorządowej udostępnianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

System umożliwia użytkownikom dostęp do danych przestrzennych online z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dzięki RIIP WZ mogą Państwo realizować swoje sprawy drogą elektroniczną w szybki i bezpieczny sposób, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

W ramach Projektu RIIP WZ udostępniono wybrane e-usługi na poziomie wojewódzkim poprzez brokera usług – jest on punktem dostępu do usług poziomu powiatowego. Z tego względu zapewniono komunikację pomiędzy systemami powiatowymi, a Systemem RIIP WZ w zakresie dostępu do usług, przy czym należy pamiętać, że usługi te są w całości świadczone przez jednostki poziomu powiatowego.

Więcej informacji o zaletach tego systemu można przeczytać w poniższych artykułach:
  • Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - utworzenie w Systemie dedykowanych modułów dziedzinowych- aplikacji, które zapewniają obsługę Interesantów on-line - pobierz
  • Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - Integracja danych i usługi sieciowe - pobierz
  • Film obrazujący działanie systemu - link