wersja dla słabowidzących

Trwa inwestycja drogowa na drodze powiatowej w gminie Osina - 10.07.2024 r.

 -
Trwa inwestycja drogowa pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza”.

Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski był dzisiaj na remontowanej drodze powiatowej. Znaczna część robót została już wykonana. Droga ma połączenie z drogą gminną do m. Redostowo. W ramach zadania zostanie wykonana: modernizacja jezdni drogi głównej, przebudowa istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości, przepusty pod zjazdami z drogi powiatowej do nieruchomości przyległych. Łączna długość przebudowy drogi wynosi 2.471 m.

Łączna wartość zadania wynosi 5.230.256,60 zł, z czego 4.560.000,00 pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dotacja Powiatu Goleniowskiego z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji to 349.680,21 zł.

Wykonawcą jest firma EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. Termin zakończenia robót to wrzesień 2024 r.