wersja dla słabowidzących

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - 31.01.2024 r.

W dniu 31 stycznia 2024 r. w siedzibie Starosta odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski. -

W dniu 31 stycznia 2024 r. w siedzibie Starostwa odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski. W trakcie posiedzenia przedstawiciele powiatowych służb podsumowali akcję "Bezpieczne Ferie 2024" na terenie powiatu goleniowskiego. Rozmawiano m.in. o nadzorze nad organizacją i przebiegiem zimowego wypoczynku. W kolejnych punktach podjęto Uchwałę ws. przyjęcia sprawozdania Starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2023 r., a także przedstawiono i zatwierdzono Ramowy Plan Pracy Komisji na 2024 rok.

Na zakończenie posiedzenia Starosta podziękował  wszystkim obecnym za wskazówki i wsparcie w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców.