wersja dla słabowidzących

Powiat Goleniowski/PCPR w Goleniowie - 01.08.2022

Powiat Goleniowski oraz Powiatowe Centrum Rodzinie w Goleniowie realizuje projekt pn. "Powrót do przyszłości", na rzecz obywateli Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli na teren Powiatu Goleniowskiego na skutek działań wojennych, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach trybu pozakonkursowego nr RPZP.07.06.00-32-P006/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu przyczyni się do kompleksowej i interwencyjnej pomocy na rzecz osób uciekających z Ukrainy z powodu wojny.

Działania projektowe ukierunkowane są na:

•  pomoc dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski na teren Powiatu Goleniowskiego, od 24.02.2022 r. (w tym dzieci), mającą na celu wspieranie procesu  ochrony na terenie Polski,
•  pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną  i psychoterapeutyczną,
•  pomoc  tłumacza,
•  pokrycie kosztów zakupu przedmiotów i środków przeciw COVID-19,
•  zapewnienie asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej, wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego,
•  organizowanie i finansowanie kursów, szkoleń lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego,
•  zajęcia i warsztaty integracyjne.
 
Działaniami projektowymi, Powiatowe Centrum Rodzinie w Goleniowie obejmie 150 obywateli Ukrainy przybyłych od 24.02.2022 r.  na teren Powiatu Goleniowskiego, w tym: 90 dzieci, 60 dorosłych.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 października 2023 r.

Całkowity koszt projektu wynosi 993 432,00 zł i jest w 100% finansowany ze środków EFS.  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie, przy ul. Pocztowej 43 sekretariat (II piętro), po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Panią Larysą pod nr tel. 576-995-127.

Informacja w języku ukraińskim:

Голєньовський  район/ Районний Центр Сім*ї в Голєньові  реалізує проект «Повернення до майбутнього», для громадян України , які прибули на територію Голєньовського району, внаслідок воєнних дій на території України, фінансованим коштами Європейського Соціального Фонду, поза конкурсом № RPZP.07.06.00-32-P006/22 Регіональної Операційної Програми Західнопоморського Воєводства на 2014-2020 р. Проектна діяльність спрямована на:

-    допомога людям котрі втекли  від війни в Україні та прибули до Польщі на територію Голєньовського району , після 24.02.2022 року ( також  діти),спрямований на підтримку процесу захисту в Польщі.
-    допомога  юридична,
-    психологічна. педагогічна та психотерапевтична.
-    допомога  перекладача.
-    компенсація  коштів на закупівлю предметів та засобів проти  COVID-19,
-    допомога асистента інтеграційного  котрий розробляє індивідуальний план соціальної інтеграції , підтримує в контактах з організаціями соціальними та допомога в вирішенні проблем котрі виникають в повсякденному житті
-    організація та фінансування курсів , навчань та інших  форм занять . також вивчення  польскої мови.
-    заняття та майстер-класи інтеграційні   
                                 
Діяльність проекту .РЦДС в Голєньові  передбачує допомогу 150 особам з України приіхавшими на територію Голєньовського району після 24.02.2022 року,  в тому числі 90 дітей, 60 дорослих.

Проект реалізований від 01.липня 2022 р. до 31 жовтня 2023 р.

Кошторис проекту 993 432,00 злотих, і є 100% фінансований з коштів фонду EFS.
 
Особи  які виражають згоду на участь в проекті, запрошуються особисто до офісу Районного  Центру Допомоги Сім*ї в Голєньові , на вул. Почтовій 43 , будівля Поліклініки  POLMED (2 поверх), після попереднього телефонного контакту з Пані Ларисою за номером телефону: 576-995-127


Informacja oraz zdjęcia: PCPR Goleniów