wersja dla słabowidzących

Starostwo Powiatowe w Goleniowie poszukuje pracownika do Wydziału Ochrony Środowiska - 24.01.2022 r.


Starostwo Powiatowe w Goleniowie poszukuje pracownika do Wydziału Ochrony Środowiska (na czas określony)

Proponujemy:

1.    Umowę o pracę na czas określony (zastępstwo za pracownika etatowego w związku z jego dłuższą nieobecnością) do powrotu,
2.    Wymiar czasu pracy: pełen etat;

3.    Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
  • obywatelstwo polskie;
  • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane specjalności: ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo wykazanie umiejętności w dziedzinie dendrologii (rozpoznawanie gatunków drzew, stanu sanitarnego drzew,
  • posiadana znajomość zagadnień z zakresu ustaw:
- o ochronie przyrody,
- o transporcie kolejowym (usuwania drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów),
- prawo ochrony środowiska,
- kodeks postępowania administracyjnego.

4.    Do zakres wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie w szczególności:

a) rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych przygotowywanie decyzji – udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
b) dokonywanie oględzin oraz kontroli terenowych m.in. wypełnienia obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych po upływie terminów wynikających z decyzji administracyjnych
c) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie ich na w BIP w zakresie dotyczącym postępowań wynikających z pełnionych obowiązków.  
d) prowadzenie spraw dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie postępowań wynikających z zakresu obowiązków,
e) sporządzanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przekazanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych grunt z upraw rolnych pod zalesienie
f) Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:
CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy oraz załączonych do niej dokumentach na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce oferty pracy (do pobrania)

Aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie, 72-100 Goleniów ul. Dworcowa 1 w biurze obsługi interesanta oraz sekretariacie Starostwa lub na e-mail:  kadry@powiat-goleniowski.pl

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska tel. 91 471 02 35


Załącznik:
Ogłoszenie o naborze - pobierz