wersja dla słabowidzących

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 14.06.2022 r.

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku -
W dniu 14 czerwca 2022 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Goleniowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W trakcie spotkania, któremu przewodniczył Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski, poddane zostały pod dyskusję oraz omówione tematy związane z oceną zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.in. działania podejmowane w ramach ochrony Punktu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w ramach struktury PCPR w Goleniowie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Goleniowskim za lata 2018-2022 oraz bezpiecznego wypoczynku na terenie Powiatu Goleniowskiego w czasie wakacji. W spotkaniu obok przedstawicieli Starostwa udział wzięli reprezentanci lokalnych służb i inspekcji.

W dalszej części odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w celu określenia gotowości powiatu do sezonu letniego 2022.

W ramach oceny stanu przygotowań Powiatu Goleniowskiego do nadchodzącego sezonu letniego, dokonano analizy najbardziej prawdopodobnych zagrożeń letnich oraz gotowości współdziałania poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu. Na podstawie informacji przedstawionych przez uczestników zebrania Starosta Tomasz Stanisławski ocenił, że powiat jest dobrze przygotowany do przeciwdziałania i sprostania potencjalnym zagrożeniom letnim.

Na spotkaniu Zespołu do poprzednich uczestników Komisji dołączyli przedstawiciele gmin z terenu naszego powiatu.
Tekst i zdjęcia: SK