Umowa na rozbudowę i doposażenie budynku ZSP w Nowogardzie - podpisana! - 15.05.2018 r.

 -

   W dniu 15 maja 2018 roku Starostowie Tomasz Kulinicz oraz Tomasz Stanisławski podpisali umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy KS. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” w ramach działania 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.  W podpisaniu umowy uczestniczyli także: Członek Zarządu Powiatu – Andrzej Siwy, dyrekcja szkoły, dyrektor i pracownicy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, wykonawca zadania oraz lokalne media. W ramach projektu przewidziane są działania polegające na rozbudowie istniejącego budynku ZSP, a także zostanie wybudowany nowy budynek, zlokalizowany pomiędzy zapleczem kuchennym a częścią dydaktyczną szkoły, który będzie przeznaczony na cele dydaktyczne. Ponadto zostanie wymieniona instalacja elektryczna i centralne ogrzewanie w istniejącym budynku szkoły, zaś wszystkie nowo powstałe sale zostaną odpowiednio wyposażone. 
  Wykonawcą ww. zadania jest firma FHU SABPOL II Sebastian Lityński. Termin realizacji zadania ustala się na okres do dnia 15.06.2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 6 233 264,96 zł.