wersja dla słabowidzących

Uwaga! W dniach 15 - 27. 03.2023 r. utrudnienia w korzystaniu z e-Usług - 07.03.2023 r.

Ogłoszenie dotyczące utrudnień w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjmowania ich wyników do PZGiK oraz utrudnień w korzystaniu z e-Usług oraz Portalu IntraEwid.

W związku z konwersją prowadzonych baz danych, ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów oraz wdrożeniem systemu TurboEwid w wersji 10.0, w dniach od 15 marca  do 27 marca 2023 r. będą występowały utrudnienia z dostępem i korzystaniem z e-Usług (Portale: Interesanta, Komornika, Rzeczoznawcy, Narad Koordynacyjnych, Projektanta, Mapowy), dostępem do danych poprzez Portal IntraEwid oraz w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych (Portal Geodety).

W związku z powyższym w w/w terminie nie będą realizowane wnioski o udostępnienie materiałów zasobu, wypisów i wyrysów oraz wstrzymana będzie obsługa interesantów. wykonawców prac geodezyjnych, projektantów i rzeczoznawców majątkowych.
Wnioski w formie analogowej będą przyjmowane bez ograniczeń, jednakże bez możliwości ich rejestracji i realizacji do czasu zakończenia prac dostosowawczych.


Prace w zakresie konwersji baz danych realizowane są w ramach projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Przepraszamy za utrudnienia.