W ZESPOLE SZKÓŁ W GOLENIOWIE PRZEPROWADZONO DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZEMOCY ,,TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU” - 16.05.2018 r.

 -

  W dzisiejszych czasach młodzież spędza we wirtualnym świecie coraz więcej czasu. Internet proponuje nie tylko pozytywne informacje, ale można też zetknąć się z pewnymi niebezpieczeństwami np. ( naruszenie prywatności – stalking, nieodpowiednie treści, fałszywe lajki- ciasteczka itp.). W związku z niebezpieczeństwami na jakie można natknąć się w Internecie w Zespole Szkół w Goleniowie zorganizowano akcję ,, Tydzień Bezpiecznego Internetu”.
  Celem tej akcji było zwrócenie uwagi uczniów na szkodliwość negatywnego korzystania z zasobów Internetu i nowych technologii, pamiętać o tym aby zawiadamiać o szkodliwej treści informacji internetowej, kiedy zetkniemy się z niebezpiecznym doświadczeniem w Internecie.
  Między innymi omówione zostały poniższe kwestie:
•    Co to jest cyberprzemoc?
•    Podstawowe formy cyberprzemocy.
•    Dlaczego jest to zjawisko niebezpieczne?
•    Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia określanego mianem cyberprzemocy.
   W czasie spotkania uczniowie z dużą ciekawością wysłuchali przekazanych informacji oraz chętnie zadawali pytania dotyczące cyberprzemocy.

Informacja oraz zdjęcia ZS Goleniów.