wersja dla słabowidzących

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego - 17.03.2023 r.

 -
W dniu 16 marca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przybiernowie odbyło się Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego”.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia - Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski, który przywitał przybyłych gości oraz podziękował Wójt Gminy Przybiernów Lilli Ławickiej za organizację spotkania na swoim terenie.

Na posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok oraz uchwalono plan działalności Stowarzyszenia na rok 2023, wierząc, że po okresie pandemii uda się go w pełni zrealizować, pomimo niebezpiecznej sytuacji za naszą wschodnią granicą. Z powodu upływu kadencji Zarządu Stowarzyszenia, należało uchwalić nowy skład na najbliższe dwa lata, który przegłosowano jednogłośnie bez zmian, tj. Prezes Stowarzyszenia - Tomasz Stanisławski oraz Członek Zarządu - Burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski. W wolnych wnioskach dyskutowano na temat aktualnych wydarzeń w regionie i kraju oraz przyszłych działaniach Stowarzyszenia.

Głównym obszarem działań Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego jest porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie przestępczości na terenie naszego powiatu. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, więc można przekazać na jego działalność 1,5% podatku. Numer KRS 0000254666. Wesprzyj działania podnoszące bezpieczeństwo w naszym powiecie! Czytaj więcej o tej akcji tutaj.
Tekst i zdjęcia: AP