wersja dla słabowidzących

Warsztaty „Co dalej VIII klaso?” - 01.03.2023 r.

Warsztaty „Co dalej VIII klaso?” -
W dniach 20-21 luty 2023 roku w tut. Poradni realizowaliśmy warsztaty „Co dalej VIII klaso?” Program opracowany został przez pedagogów Elżbietę Szadkowską oraz Ewę Pleskot. Na zajęciach poruszano tematykę dotyczącą systemu edukacji w Polsce oraz czynników wyboru zawodu, poszerzano także wiedzę o kompetencjach osobistych uczniów szczególnie ważnych w wyborze dalszej drogi kształcenia. Zwrócono uwagę na potrzebę szerszego spojrzenia na możliwości związane ze zmianami na rynku pracy. Podkreślono także konieczność zachowania szczególnej uważności podczas przygotowania dokumentacji, dotrzymywania terminów składania podań oraz znajomości dodatkowych terminów w przypadku niedostania się do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Ewaluacja zajęć wykazała, że warsztaty się podobały – uczniowie wysoko ocenili realizację tematu, sposób prowadzenia oraz ćwiczenia praktyczne.
Dziękujemy uczniom za zainteresowanie zajęciami.

Zapraszamy kolejnych ósmoklasistów za rok.
Pozdrawiamy E. Szadkowska i E. Pleskot


Informacja i zdjęcia: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goleniowie