wersja dla słabowidzących

XLII sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 30.03.2023 r.

XLII sesja Rady Powiatu Goleniowskiego -
W dniu 30 marca 2023 roku odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Goleniowskiego.

Pierwszymi punktami dzisiejszego posiedzenia było ślubowanie nowego radnego - Marka Zasiecznego, który zastąpił zmarłego Czesława Siwka oraz wybór nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Goleniowskiego. Pana Marka Zasiecznego, mimo przykrych okoliczności, serdecznie witamy w składzie Rady. Natomiast w wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącą Rady została Aneta Wysoszyńska.

W międzyczasie oddano głos zgromadzonym na sali mieszkańcom Czarnej Łąki i Wierzchosławia, którzy wnioskowali o remont dróg w ich miejscowościach. Po krótkiej dyskusji z Dyrektorem Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji Bogusławem Zaborowskim, mieszkańcom została przedstawiona aktualna sytuacja w tej kwestii. W sprawie Czarnej Łąki trwają rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o zmianę terminu i finansowania zadania, tak aby wykonać jak najwięcej, mimo znacznej podwyżce cen przez wykonawców. Szczegóły podamy wkrótce. Natomiast w Wierzchosławiu w celu poprawy bezpieczeństwa będą wprowadzone rozwiązania doraźne (najprawdopodobniej progi zwalniające).

Następnie po przyjęciu protokołu z ostatnich sesji radni zatwierdzili informacje m.in. o aktualnej sytuacji w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o., o stanie sanitarnym w Powiecie Goleniowskim za rok 2022, o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok oraz o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Goleniowskiego za 2022 rok.

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli uchwały w sprawach: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowogardzie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, powierzenia Gminie Osina prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4159Z od węzła „Osina” drogi ekspresowej S6 do granic miejscowości Węgorza”, powierzenia Gminie Osina prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4161Z w miejscowości Osina wraz budową kanalizacji deszczowej”, zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Infrastruktury i wyboru przewodniczącego komisji zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2023 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2023 r oraz zmianę uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2023-2035.

Sesję zakończyły wolne wnioski radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.
Tekst i zdjęcia: SK