wersja dla słabowidzących

XXX Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 24.11.2021 r.

XXX Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - głosowanie -

W dniu 24 listopada 2021 roku odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Goleniowskiego. Posiedzenie zostało przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiego oraz zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2021 i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego. Sesję poprzedziło wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Sesja do obejrzenia tutaj