wersja dla słabowidzących

XXXV Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego - 12.05.2022 r.

XXXV Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego -
W dniu 12 maja 2022 r. odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni zatwierdzili informacje o aktualnej sytuacji w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o.o. oraz pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie ze współpracy Powiatu Goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli uchwały w sprawach m.in. przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie za rok 2021, powierzenia Gminie Goleniów prowadzenia zadań publicznych z zakresu dróg publicznych: „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Białuń” oraz „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od węzła komunikacyjnego Goleniów Park Przemysławy do ul. Przestrzennej w Goleniowie”, kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2023 rok, a także w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2022 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2022 r.

Sesja zakończyła się sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu. Sesję poprzedziło wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.