Zarządzenie Starosty Goleniowskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej - 04.10.2018 r.

Zarządzenie Starosty Goleniowskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnejna terenie powiatu goleniowskiego w 2019 r. - pobierz