wersja dla słabowidzących

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu Goleniowskiego zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu Goleniowskiego - 18.11.2021 r.


ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE W DNIU

24 listopada 2021 r. (środa)

o godz. 9:30

w sali Rady Powiatu nr 222  
odbędzie się

XXX Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego
zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Goleniowskiego

 
Przewodnicząca Rady Powiatu
        Jolanta Jarlaczyńska
 


Porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu Goleniowskiego zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu Goleniowskiego w dniu 24 listopada 2021 r.
  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2021 i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego.
  5. Zamknięcie obrad sesji.
TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU NA MIESIĄC listopad 2021 r.

24.11.2021 r.  - 9:00 (środa)

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury, Komisji Rewizyjnej, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  (sala 222)