wersja dla słabowidzących

50-lecie matury pierwszych absolwentów goleniowskiego liceum

„Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości.” T. Kotarbiński

 

W piątek, 7 czerwca 2013 roku w Gimnazjum nr 2 im. ks Jana Twardowskiego w Goleniowie (budynek dawnego liceum), a nastęnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie odbyło się spotkanie absolwentów liceum, którzy w 1963 roku, pół wieku temu, zdawali swój egzamin maturalny. Wśród zgromadzonych gości było 21 z 36 pierwszych absolwentów liceum, a także ówczesny dyrektor szkoły - Edward Kaniuk oraz dwóch nauczycieli: Krystyna Szyndralewicz i Paweł Czapkin.

Spotkanie rozoczęło się w Gimnazjum nr 2, gdzie dawniej mieściło się liceum. Gości przywitał dyrektor Mariusz Zalewski, a uczniowie szkoły zaprezentowali krótki program artystyczny. Nastęnie głos zabrali Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski oraz Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz, którzy nie kryli podziwu dla pierwszych goleniowskich maturzystów. Starosta razem z burmistrzem rozdali gościom symboliczne pamiątki upamiętniające 50 rocznicę matury.

Po oficjalnej części w gimnazjum, dyrektor goleniowskiego liceum Agata Markowicz–Narękiewicz zaprosiła maturzystów do obecnego budynku liceum.

Informacja z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie:

Abiturienci goleniowskiego liceum uczestniczyli w spotkaniu z dyrekcją szkoły oraz nauczycielami, w czasie którego z wielkim szacunkiem oraz nutką rozrzewnienia wspominali swoich nauczycieli, a także przytaczali wiele ciekawych zdarzeń i anegdot z czasu pobytu w liceum. Ponadto zacni goście mieli możliwość porównania swojej matury do matury zdawanej przez dyrektora szkoły – Agatę Markowicz–Narękiewicz (absolwentkę goleniowskiego liceum) oraz tej obecnie zdawanej przez młodzież. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pytania maturalne pierwszych absolwentów goleniowskiego liceum oraz uzyskane przez nich oceny, które udało się odtworzyć z protokołu maturalnego. Nieprawdopodobnym wydaje się fakt, że jednego dnia zdawali oni 5 egzaminów ustnych: z języka polskiego, matematyki, historii, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym oraz przedmiotu wybranego.

W programie uroczystości było także zwiedzanie liceum oraz zapoznanie z kronikami szkoły, rejestrującymi jej ponad 50-letnią historię.

Wyrażamy nadzieję, że kolejne roczniki goleniowskich licealistów będą równie uroczyście obchodzić kolejne, okrągłe rocznice swojego egzaminu maturalnego.