wersja dla słabowidzących

Dzień Pracownika Socjalnego

20 listopada 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie odbyły się powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

Ceremonię poprowadzili pracownicy i podopieczni nowogardzkiego DPS-u. Uroczystość rozpoczął Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski, który przywitał zaproszonych gości i gospodarza placówki - panią dyrektor Lucynę Skałecką-Włodarczyk.

Wśród gości znaleźli się m.in. Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz Kulinicz, członkowie Zarządu Powiatu, radni Rady Powiatu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie Krystyna Jaworska, dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Goleniowie Magdalena Mużyło oraz dyrektor gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie Gizela Rybicka.

Nie zabrakło wielu ciepłych słów dla osób codziennie wykonujących ciężką i odpowiedzialną pracę, jaką jest praca pracownika socjalnego. Zaproszeni goście wręczali nagrody wyróżnionym pracownikom. Spotkaniu towarzyszyły występy atystyczne w wykonaniu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i podpopiecznych Domu Pomocy.

Poniżej lista osób wytypowanych do wyróżnienia przez Starostę Goleniowskiego:

Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie:

Małgorzata Danilewska - Z-ca Dyr. Ds. Terapeutyczno-Opiekuńczych
Sylwia Sztejner-Borkowska - Główna księgowa
Krzysztof Skibski - K-k Dz. Technicznego
Teresa Maruszewska    K-k Dz. Terapeutyczno-Opiekuńczego
Justyna Szulc -    Referent w dziale księgowości
Bożena Brożyna - K-k Kuchni
Zbigniew Pędziszczak - St. konserwator
Ireneusz Pawełczyk -     Pomoc konserwatora
Jacek Fedak - Kierowca/konserwator zielenie
Marianna Tchórzewska - Inspektor ds. kadr
Jolanta Czerepko - Pracownik socjalny
Marlena Duszyńska - Pracownik socjalny/magazynier
Renata Licau-Gralak - St. terapeuta
Marta Piotrowska - Instruktor terapii zajęciowej
Wipplinger Grażyna - St. instr. terapii zajęciowej
Maria Wojdyło -    St. opiekun, koordynator
Regina Rybicka - Pracownik socjalny
Katarzyna Iwanowska - Pracownik socjalny
Mirosława Wnuczyńska - St. opiekun , koordynator
Halina Włodarczyk - St. pielęgniarka
Danuta Falicka    St. pielęgniarka
Anna Łaszuk - magazynier
Dorota Werkowska - St. inspektor ds. księgowości
Urszula Komora - Pomoc kuchenna
Iwona Piecyk - kucharka
Grażyna Wciseł - St. praczka
Elżbieta Ogrodowicz - St. praczka
Danuta Kutrzeba - praczka
Agnieszka Soroczyńska - sam.ref. ds. administracji
Suchy Zdzisław - St. konserwator
Wiesław Dynia - Specjalista. ds. bhp
Krystyna Salamon - Pomoc kuchenna
Marcin Kawa - Opiekun/terapeuta
Joanna Gaczkowska - Opiekun, kordynator
Janusz Szulc - St. opiekun
Marcin Kielar - St. opiekun
Dorota Sowińska - opiekun
Izabela Strzeszewska - opiekun
Urszula Wdowczyk - opiekun
Sylwia Zając - opiekun
Anna Koper - Aspirant pracy socjalnej
Grażyna Klonowska - St. pokojowa
Patryk Młynarski - Opiekun
Stanisława Paradowska - St. opiekun
Zofia Pędziszczak - St. opiekun
Tomasz Rosołowski - opiekun
Aneta Samuel-Oraczyńska    - opiekun
Dominika Szczygieł - Opiekun
Renata Gałęska - St. praczka
Sławomir Krause - St.  konserwator
Jolanta Kuleta - St. opiekun
Elżbieta Machowska - St. opiekun
Irena Marciniak - St. opiekun
Dorota Pacer - St. opiekun, koordynator
Agnieszka Kozioł - Opiekun, koordynator
Marta Rewuś - Opiekun
Agnieszka Waracka - Opiekun
Magdalena Salamon - Opiekun
Agnieszka Paradowska - Opiekun
Elżbieta Lubczyńska - Opiekun
Aniela Kwiatkowska - St. opiekun
Danuta Iwan - Opiekun
Sławomir Damas - St. opiekun
Joanna Dajczak - St. technik  fizjoterapii, koordynator filii
Bożena Zając - Opiekun
Paweł Jeziorski - Mł. opiekun
Agnieszka Cesarska - Opiekun

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie:

Anna Krukowska - Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Majewska Ewa - Kierownik Zespołu
Mojsiewicz Agnieszka - Koordynator Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Orłowska Bogumiła - Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Lambrecht  Irena - Główna księgowa
Nadolska Sylwia - Starszy inspektor
Socha Jolanta - Starszy inspektor
Agnieszka Robotnik - Referent
Ławicki Ryszard - Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – wychowawcza w Goleniowie:

Jarosław Rogowski - Wychowawca Koordynujący Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 5
Jolanta Awłas - Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1
Ewelina Grzelak - Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 4
Elwira Geblewicz - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Sylwia Ograbek - Pedagog
Sylwia Kolczyk - Psycholog
Justyna Różańska - Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1
Regina Dubiniecka - Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 5

Starostowie Tomasz Stanisławski i Tomasz Kulinicz raz jeszcze składają seredczne życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim pracownikom zaangażowanym w pomoc społeczną, dziękują za ciężką pracę, często niestety niedocenianą i wielkie poświęcenie.