wersja dla słabowidzących

"Najlepsi z Najlepszych" Powiatu Goleniowskiego

24 czerwca 2013 r. w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród wyróżnionym uczniom i nauczycielom szkół prowadzonych przez Powiat Goleniowski. Laureatom konkursów, olimpiad i zawodów sportowych oraz ich opiekunom nagrody wręczali gospodarze uroczystości Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski i Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz Kulinicz oraz przybyli na uroczystość goście Skarbnik Powiatu Zbigniew Mazur, Renata Chomińska Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Spotu w Starostwie Powiatowym oraz radni Powiatu Goleniowskiego - Gizela Rybicka i Danuta Domaradzka.

Listy gratulacyjne odebrali również dyrektorzy szkół: Joanna Wardzińska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowogardzie, Karina Surma Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowogardzie, Stefan Sitkowski Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie, Zenon Obiała Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, Małgorzata Wojtysiak Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie, Agata Markowicz-Narękiewicz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Goleniowie, Jerzy Holz Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Goleniowie oraz Marzanna Gąsior Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie będącego organizatorem tegorocznej uroczystości.

Uroczystość uświetniły występy szkolnego koła teatralnego „Jestem inny, niż mnie znacie” oraz  zespołu muzycznego „Ananasy”. Organizację imprezy wspomogła firma „Asprod” fundując przepyszne pączki. Wszyscy uczestnicy opuścili spotkanie w radosnym nastroju, do którego przyczyniły się również ciasteczka z wróżbami wykonane przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie.

Tekst: Zespół Szkół w Goleniowie.

W prezentacji przygotowanej przez Zespoł Szkół znajduje się pełna lista nagrodzonych uczniów i ich opiekunów.