wersja dla słabowidzących

Rok szkolny 2013/2014 zakończony!

W dniu 27 czerwca w nowogardzkich szkołach prowadzonych przez Powiat Goleniowski odbywały się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2013/2014. W  uroczystościach uczestniczył Wicestarosta Tomasz Kulinicz, który o godz. 9.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowogardzie, o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie a następnie w I Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie podziękował dyrekcjom szkół, nauczycielom a przede wszystkim uczniom za kończący się rok szkolny. W tym w szczególności za zaangażowanie, za trud włożony w proces nauczania i wychowania uczniów oraz pogratulował osiągniętych wyników przez uczniów, które nie były by możliwe bez ciężkiej pracy nauczycieli, rodziców i uczniów.

Ponadto Wicestarosta Tomasz Kulinicz wręczył najzdolniejszym uczniom z ZSP oraz I LO  Nagrody Starosty Goleniowskiego za wybitne osiągniecia w roku szkolnym 2013/2014.

Dodatkowo wybrani uczniowie z ww. szkół zakwalifikowani do projektu pn.: „E-Inclusion Powiatu Goleniowskiego" otrzymali dyplomy uczestnictwa w ww. projekcie w ramach, którego zakupione zostały zestawy komputerowe „Laptopy”, usługa helpdesk, serwis i dostęp do Internetu na łączny okres ponad 6 lat.

Życzymy spokojnych, udanych i bezpiecznych wakacji!

Więcej zdjęć z zakończenia roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie można obejrzeć tutaj.