wersja dla słabowidzących

Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok - 12.03.2019

 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok

    W dniach 22-24 lutego oraz 1-3 marca 2019r. w Zespole Szkół odbył się weekendowy kurs carvingu/zdobienia potraw w ramach działania 8.6  Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego „Szkoły Powiatu Goleniowskiego drogą dynamicznego rozwoju zawodowego”. W kursie wzięło udział 13 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia  kształcących się w zawodzie kucharz (7M, 4K) i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (2M ). Instruktorem był p. Grzegorz Gniech- Mistrz Polski w carvingu. Podczas 40 godzin wyczerpującej ale przyjemnej pracy, uczestnicy opanowali trudną sztukę „rzeźbienia” w owocach, dekoracji potraw artystycznie wykonanymi wytworami z warzyw i owoców, nabyli umiejętności serwowania półmisków pełnych przystawek podanych w niezwykle fantazyjny sposób oraz zdobienia stołów. Kurs zakończył się egzaminem, który wszyscy uczestnicy zdali pomyślnie uzyskawszy certyfikat ukończenia kursu. Nabyte umiejętności pozwolą na poprawę statusu absolwentów na rynku pracy, ich kompetencje i kwalifikacje pozwolą im łatwiej odnaleźć się w świecie ludzi pracujących.

 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok
 - Kurs Carvingu W Ramach Projektu Szkoły Powiatu Goleniowskiego Drogą Dynamicznego Rozwoju Zawodowego 2019 rok