wersja dla słabowidzących

Opis - 24.10.2014

Dnia 9.09.2014 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Goleniowskim, a Regionem Vardar, reprezentowanym przez Burmistrza Veles Slavco Chadieva.

Podjęcie współpracy pomiędzy samorządami poprzedziła długoletnia współpraca pomiędzy szkołami o profilu zawodowym w Nowogardzie (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) i Veles (Szkołą Zawodową im. Kole Nedelkowski). Ustalono wstępny harmonogram prac nad realizacją podpisanej umowy oraz ustalono sposoby wymiany informacji o pojawiających się możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na realizacje projektów w obszarach objętych umową.

W ramach konsultacji odwiedzono 9 gmin wchodzących w skład Regionu Vardar oraz 7 przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą międzynarodową.