wersja dla słabowidzących

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu goleniowskiego w 2022 roku - 07.10.2021

Zarząd Powiatu Goleniowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu goleniowskiego w 2022 r.

Uchwała Nr 435/152/2021 Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 06 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego - pobierz

Załącznik do Uchwały Nr 435/152/2021 Zarządu Powiatu Goleniowskiego z dnia 06 października 2021 rok - pobierz
  • Załącznik 1 - wykaz planowanego zatrudnienia osób, które będą udzielały nieodpłatnej pomocy prawnej - pobierz
  • Załącznik 2 - wykaz planowanego zatrudnienia osób, które będą udzielały nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - pobierz
  • Załącznik 3 -  wykaz doświadczenia - pobierz
  • Załącznik 4 - oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie realizacji zadania - pobierz